Opisy procedur zabiegowych wykonywanych w gabinecieEVLT

(Wewnątrzżylne zamknięcie żyły laserem)

laser Opis choroby będącej powodem zgłoszenia się pacjenta

Stwierdzono u Pana/Pani żylaki kończyn dolnych oraz niewydolność zastawek w głównej żyle powierzchownej kończyny dolnej - żyle odpiszczelowej. Żylakami nazywamy trwałe, ograniczone rozszerzenia żył powierzchownych, które przyjmują postać widocznych pod skórą balonowatych uwypukleń. Żylaki kończyn dolnych należą do najbardziej rozpowszechnionych chorób wśród dorosłych.
Ocenia się, że żylakami kończyn dolnych jest dotkniętych 20-50% dorosłej populacji.
Przyczyny powstawania żylaków kończyn dolnych nie zostały do końca wyjaśnione. Przyjmuje się, że etiopatogeneza żylaków jest wieloczynnikowa a najważniejszą rolę w ich powstawaniu i powiększaniu się odgrywa niewydolność zastawek żylnych oraz wrodzone lub nabyte osłabienie ściany żył, wywołane zmniejszeniem ilości elementów podporowych. Żylaki powstają w wyniku zaburzenia równowagi między ciśnieniem krwi jakie panuje w żyłach powierzchownych a wytrzymałością ich ściany.

Niewielkie żylaki w początkowym okresie choroby nie wywołują żadnych dolegliwości a chorzy zgłaszają się do chirurga z powodów estetycznych.

Następstwem nie leczonych żylaków kończyn dolnych jest zwykle przewlekła niewydolność żylna mogąca doprowadzić do powstania znacznych obrzęków, zmian troficznych i owrzodzeń żylnych. Stwierdzone u Pana/Pani żylaki kończyn dolnych oraz niewydolność zastawek żyły odpiszczelowej i/lub odstrzałkowej są wskazaniem do operacji. Operacyjne usunięcie żylaków należy do najskuteczniejszych metod leczenia tej choroby.


Opis przebiegu proponowanej procedury medycznej lub operacji

laser

Operacja żylaków kończyn dolnych ma na celu usunięcie poszerzonych patologicznie oraz niewydolnych żył powierzchownych. Rozległość operacji jest zależna od zaawansowania zmian w układzie żył powierzchownych. Rozległość zmian w żyłach powierzchownych określa się na podstawie badania ultrasonograficznego. Wynik tego badania decyduje o wyborze metody leczenia żylaków.


Operację laserową żylaków kończyn dolnych wykonujemy w znieczuleniu miejscowym. Operacja będzie składała się z dwóch etapów. W pierwszym po wykonaniu nakłucia lub w wyjątkowych przypadkach niewielkiego nacięcia na udzie i/lub goleni do niewydolnej żyły odpiszczelowej zostanie wprowadzona sonda, przy pomocy której zostanie dokonane wewnątrzżylne jej zamknięcie. Położenie sondy będzie kontrolowane za pomocą badania ultrasonograficznego. Po prawidłowym umiejscowieniu sondy z kilku nakłuć podajemy wokół żyły płyn znieczulający, który jednocześnie odsuwa od żyły otaczające tkanki i odbiera nadmiar wytwarzanego ciepła. Następnie sonda zostanie połączona z urządzeniem, które umożliwi jej rozgrzanie energią światła lasera. Dalej będzie ona wolno wycofywana do miejsca jej wprowadzenia a wytworzona energia cieplna spowoduje zamknięcie żyły odpiszczelowej. Operację kończy założenie opatrunku uciskowego, najczęściej w postaci specjalnej pończochy uciskowej. Jeśli operację przeprowadzono w znieczuleniu miejscowym, zwykle chory może opuścić klinikę tego samego dnia.Opis innych dostępnych metod leczenia


Opis powikłań standardowych związanych z proponowaną procedurą medyczną lub operacją

Operacja żylaków kończyn dolnych może wiązać się z wystąpieniem wymienionych poniżej powikłań śródoperacyjnych i pooperacyjnych (wczesnych i późnych):

Większość w/w powikłań może wymagać kolejnych operacji, zmiany sposobu leczenia, przedłużenia jego okresu i może być także przyczyną śmierci.

Opis zwiększonego ryzyka powikłań w związku ze stanem zdrowia pacjenta

Opis prognozy pooperacyjnej i powikłań odległych

Operacja żylaków kończyn dolnych zapobiega rozwojowi przewlekłej niewydolności żylnej, w tym najgroźniejszemu powikłaniu, jakim jest owrzodzenie żylne goleni. Operacja nie jest leczeniem przyczynowym, dlatego po operacji mogą znowu pojawić się żylaki kończyn dolnych wywołane przez niewydolność innych żył, obecnie prawidłowych np. odstrzałkowej czy żył przeszywających. Do późnych powikłań należą także szpecące blizny pooperacyjne. Rozwijają się zwykle u osób, które mają skłonność do zaburzonego gojenia ran w wytwarzaniem bliznowca.

Opis możliwych następstw rezygnacji z proponowanego leczenia

Rezygnacja z operacyjnego leczenia żylaków kończyn dolnych może doprowadzić do stopniowego rozwoju przewlekłej niewydolności żylnej. Objawami przewlekłej niewydolności żylnej są: obrzęki, ból kończyny, zamiany troficzne w dalszej części goleni, owrzodzenie żylne. Obecność żylaków sprzyja także powstawaniu zakrzepicy żył powierzchownych.Powrót do menu

Skleroterapia

(Zamknięcie żył środkiem chemicznym lub jego pianką)

laser

Podstawowe informacje dotyczące zabiegu skleroterapii

Pod pojęciem skleroterapii (leczenia obliterującego) rozumiemy zaplanowane i wybiórcze wstrzykiwanie do żylaków / żył siatkowatych / „pajączków naczyniowych” substancji, która wywołuje w nich uszkodzenie śródbłonka (czyli warstwy wewnętrznej naczynia), wskutek czego dochodzi od ich zamknięcia. Żylaki kończyn dolnych nie są stanem bezpośredniego zagrożenia życia, niemniej jednak stwarzają one ryzyko powikłań takich jak: zapalenie żył głębokich, owrzodzenia goleni czy zatorowość płucna. Przyjętymi metodami postępowania są klasyczne zabiegi chirurgiczne, procedury skleroterapii, laserowe operacje żylaków metodą EVLT, endowaskularne operacje z zastosowaniem ablacji termicznej metodą RF (fale radiowe wysokiej częstotliwości), a także kompresjoterapia. Leczenie zabiegowe „pajączków naczyniowych” z medycznego punktu widzenia nie jest obowiązkowe. Alternatywną metodą postępowania jest kompresjoterapia, zabieg RF lub laseroterapia.
Przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu skleroterapii


UWAGA! JEŚLI WYSTĘPUJE KTÓRYKOLWIEK Z POWYŻSZYCH STANÓW BEZWZGLĘDNIE NALEŻY TO ZGŁOSIĆ LEKARZOWI

Możliwość wystąpienia powikłań

Nie istnieją w medycynie procedury zabiegowe, które choćby teoretycznie nie wiązały się z ryzykiem powikłań - dotyczy to także leczenia obli terującego. Ciężkie, zagrażające życiu powikłania skleroterapii (wstrząs związany z uczuleniem, zastrzyk dotętniczy z martwicą) praktycznie się nie zdarzają, z drugiej jednak strony w kontekście setek tysięcy przeprowadzanych corocznie na świecie zabiegów skleroterapii, także one były odnotowywane w literaturze fachowej.


Wyniki leczenia

W zdecydowanej większości przypadków przeprowadzenie zabiegu skleroterapii pozwala osiągnąć bardzo dobre rezultaty kosmetyczne. Pomimo tego, uzyskanie pożądanego efektu nigdy nie może być zagwarantowane, a w wyjątkowych przypadkach zdarza się, że osiągany jest efekt gorszy niż przed zabiegiem.

Postępowanie po zabiegu

Chodzenie przez minimum pół godziny, kompresjoterapia - w tym w sposób nieprzerwany 2-7 dni, przy dolegliwościach bólowych: zimne okłady oraz paracetamol, kontrola po 1-2 tygodniach.


Powrót do menu

Flebogrif

(Wewnątrzżylne mechano-chemiczne zamknięcie żyły)

flebo

Opracowany przez polską firmę Balton system Flebogrif to rozwiązanie stosowane w leczeniu żylaków kończyn dolnych. Zaliczany do grupy metod określanych wspólnym mianem skleroterapii, łączy obliterację chemiczną z mechanicznym drażnieniem nabłonka chorej żyły w celu wywołania jej zwłóknienia. Procedura jest bezpieczna, małoinwazyjna i cechuje się wysoką skutecznością.
Metod zapobiegania i walki z żylakami kończyn dolnych jest wiele, począwszy od farmakoterapii aż do zabiegu chirurgicznego usunięcia zmienionych chorobowo naczyń. Najpopularniejsze jednak, uznawane za współcześnie za "złoty środek" pomiędzy inwazyjnością i skutecznością, są procedury obliteracji (skleroterapii), czyli doprowadzenie do zarośnięcia i zwłóknienia zmian żylakowych oraz ich stopniowego zaniku w efekcie wchłonięcia przez organizm.

Flebogrif – obliteracja mechaniczno-chemiczna
Jednym z nowych rozwiązań tego typu jest wykorzystanie systemu Flebogrif, opracowanego i wdrożonego przez polską firmę Balton – producenta jednorazowych wyrobów medycznych. Ideą przyświecającą twórcom rozwiązania było połączenie zalet obliteracji chemicznej za pomocą aplikowanych dożylnie substancji z mechanicznym drażnieniem śródbłonka naczyń żylnych. Podejście takie powoduje znacznie efektywniejszy proces włóknienia naczyń niż w przypadku konkurencyjnych technik.

W skład systemu Flebogriff wchodzi:
jednokanałowy cewnik długości 1,5 m i średnicy ok. 1,5 mm, wyposażony w wysuwany metalowy trzpień zakończony pięcioma cienkimi, sprężystymi drucikami. Wysuwając się poza światło wprowadzonego do żyły cewnika tworzą one rodzaj "pazurków" lub szczotki, których zadaniem jest mechaniczne podrażnienie i uszkodzenie śródbłonka naczynia po jego przeciągnięciu przez żyłę. Zestaw zabiegowy uzupełniony jest w specjalną "koszulkę" na cewnik, a zaopatrzenie jej w zastawkę hemostatyczną minimalizuje ryzyko krwawienia w trakcie zabiegu. Dodatkowo połączenie osłony koszuli z drenem umożliwia wprowadzenie substancji obliterującej (Aethoxysklerol), czy przepłukania naczynia w trakcie zabiegu.

Jak wygląda zabieg skleroterapii z wykorzystaniem Flebrogrif?
Procedura przeprowadzana jest w warunkach ambulatoryjnych pod kontrolą ultrasonografu i trwa około 30 minut. Do zmienionego chorobowo naczynia krwionośnego chirurg wprowadza specjalny prowadnik, przez który następnie wsuwana jest koszulka a przez opisany wyżej cewnik z drucianymi "pazurkami". Po dojściu do odpowiedniego naczynia przez dren podawana jest substancja obliterująca pod postacią piany (Polidocanol -Aethoxysklerol) a umieszczone na trzpieniu druty powodują mechaniczne uszkodzenie śródbłonka naczynia żylnego. Zabieg kończy założenie specjalnego, elastycznego bandaża, odpowiadającego za stały, stopniowany ucisk operowanej kończyny (kompresjoterapia) – jest on noszony przez około dwa tygodnie.

Skuteczność
Badania skuteczności leczenia żylaków systemem Flebogrif wykazały jego wysoką skuteczność (trwały efekt), sięgającą nawet 90% w ciągu 12 miesięcy po przeprowadzeniu zabiegu. Metoda pozwala skutecznie zamykać niewydolne pnie żylne o średnicy powyżej 7 mm a jej dodatkowym atutem jest stosunkowo niski koszt całej procedury w porównaniu do zabiegów termicznych, takich jak: metoda laserowa (EVLT), radioablacja (RFITT), czy ablacja żylaków przy użyciu pary wodnej (SVS).


Powrót do menu